Uso ngayon ang throwback Thursday…kaya hindi ako makiki-uso.#lol

Kasi gusto ko ng Flashback Monday…hehe…

Warning: this post include lots of pictures…wag kayong mauumay…hahahaha…..:-D

version 1.0
version 2.0

version 3.0

versio 4.0

version 5.0

version 6.0

version 7.0
version 8.0

version 9.0

version 10.0

version 11.0

version 12.0

What does our family pictures have in common?

HAPPINESS…:-D

because Happiness is a LOVING FAMILY!

♥♥♥